Startupavtal – 9 tips för investerarvänligt bolag

avtal, startup, investerarvänligt

Hur gör vi vårt bolag investerarvänligt?

I en serie inlägg kommer jag nu att dela med mig av centrala startupavtal och våra främsta tips på hur ert bolag kan bli mer investerarvänligt. Det är den vanligaste frågan vi får (& den roligaste). Jag har jobbat med Sveriges bästa entreprenörer och startup i 10 år och har haft möjlighet att stötta, testa och lära. 

De nio startupavtal varje startup behöver

Ett investerarvänligt bolag är det företag som genererar ett värde till aktieägarna stabilt över tid. För ett startup med unik teknik kan detta värde till en början vara mest strategiskt och resultera i ett positivt intäktsflöde först inom ett par år.

En sak är att ha en värdefull affär och lyckas med sin försäljning, en annan sak att lyckas med att utveckla ett värdefullt företag. Nyckeln i att göra ens startup investerarvänligt är att knyta de värdeskapande processerna (anställda, teknikrättigheter, sekretess, kundavtal, beslutsfattande m.m.) genom avtal till startupet.

Jag har tagit fram en lista över de nio mest centrala avtalen för ett startup som jag går igenom i en serie i nio delar.

  1. Överlåtelse av immateriella rättigheter
  2. Kundavtal och leveransavtal
  3. Anställningsavtal
  4. Sekretessavtal
  5. Stiftelseurkund + bolagsordning = aktiebolag
  6. Bolagsordning
  7. Aktieägaravtal
  8. Konsultavtal
  9. Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma

 

Förhandsanmäl er för “Bolagsjurist som tjänst”

I en komplex och snabbrörlig värld där bra affärsidéer har en global marknad från start blir erfarenhet och coachning i juridisk strategi viktigt för att ditt startup ska ta rätt beslut i rätt tid. Ni ska varken behöva uppfinna hjulet, eller betala för ineffektiv juridisk rådgivning, utan kunna tillvarata vår samlade erfarenhet som vi tillgängliggör på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi erbjuder tjänsten Bolagsjurist som tjänst (“Chief Legal Counsel” as-a-service) till utvalda startups, där vår seniora delägare ger strategiskt stöd till grundare och management på ett flexibelt sätt även till bolag som har begränsad budget. Utifrån er affärsmodell och prioriteringar tar vi tillsammans fram en plan hur vi med särskilda punktinsatser maximerar era intäkter.

Vi erbjuder denna tjänst för att vi beundrar entreprenörens optimism och mod och vill på vårt sätt förenkla och förbättra er arbetssituation samtidigt som att utjämna spelplanen gentemot etablerade företag som har en egen stab av bolagsjurister eller konto på en större advokatbyrå.

Intresserad? Kontakta Sofia för att höra mer om ert startup kvalificerar sig för detta stöd.

 

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*