Startupavtal nr 8: Konsultavtal

avtal, startup, investerarvänligt

Avtalen varje startup behöver

Konsultavtal gör det kostnadseffektivt att lägga ut arbetsuppgifter på utomstående konsulter istället för att anställa personal och är det åttonde av nio centrala avtal till er avtalssamling. Tid är pengar och dygnet har bara 24 h. För att förenkla för dig och ditt startup listar jag de avtal som varje startup bör ha.

Konsultavtal är ett viktigt verktyg för konsulter och beställare för att säkerställa att det är tydligt vad som gäller avseende omfattning på projekt som ska genomföras, tidsfrister, ersättning och rättigheter.

Den första tiden när du driver företag är det kostnadseffektivt att lägga ut arbetsuppgifter på utomstående konsulter. Dock, om du inte använder ett konsultavtal anpassat för din affär för dessa arbeten som tydligt klargör vilket arbetsförhållande ni har, kan Skatteverket anse att konsulten i själva verket är anställd hos dig vilket betyder att företaget krävs på kostsamma sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.

Gör det tydligt och klart att ditt företag betraktar konsulten som oberoende företag med eget ansvar att betala sina egna skatter. Tumregeln är att ju mindre du reglerar om hur de ska utföra arbetet och ju mer eget utrymme du lämnar för konsulten att planera och genomföra sitt arbete, desto mindre troligt är det att konsulten skulle anses vara anställd i ditt företag.

Mer detaljerad genomgång

Jag har i ett tidigare inlägg mer i detalj gått igenom hur du kan förbereda ert konsultavtal utan jurist, se här. Om det är aktuellt för ert bolag med konsultavtal för utveckling av mjukvara, se detta inlägg här.

 

Detta är ett inlägg i en serie av nio delar och en fördjupning i detta ämne kommer så småningom här på bloggen. Du hittar en sammanställning till samtliga startupavtal här.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*