Webbutveckling och mjukvara – avtalstips

Webbutveckling - avtalstips

Arbeta smart med webbutveckling

Att arbeta efter en genomtänkt process för att skapa och upprätthålla användarnas förtroende genom en apps livscykel är viktigt. Här ger jag ett par konkreta råd till dig som arbetar med webbutveckling hur du kan skydda din rätt som beställare och/eller webbutvecklare.

Webbutvecklaren arbetar i ett område i gränslandet mellan traditionell IT-utveckling och den kreativa världen av konstnärer, fotografer och designers. De traditionella verktygen licensavtal, underhållsavtal, eller konsultavtal (”Work For Hire”) räcker till för att skydda din verksamhet på ett godtagbart sätt. Vad du behöver är ett välanpassat webbutvecklingsavtal som, enkelt uttryckt, är en hybrid av dessa avtalsmodeller.

Enligt Boston Consulting Group står Internet i dag för 8,2 procent av Sveriges BNP. Det betyder att vår svenska internetekonomi redan i dag är större än flera traditionellt starka industrier som till exempel mode och turism. Detta gör att vi som arbetar med webbutveckling och utveckling av mobila applikationer, ”appar”, har en stor påverkan på vilket utbud av webb- och mobiltjänster som finns och hur vi kan skapa förtroende för dessa tjänster bland våra vänner och kontakter.

Frågor att reglera i ert webbutvecklingsavtal + bonustips:

  1. Mjukvaruutveckling och licenser Huvudregeln enligt standard licensavtal och mjukvaruutvecklingsavtal är att utvecklaren äger alla immateriella rättigheter (”IP”) i den utvecklade mjukvaran och ger användaren en villkorad rätt att använda mjukvaran, en s.k. licens. Användarens rättigheter är begränsade och noga definierade i ett användaravtal (”User Agreement”) eller programvarulicens (”Software License”). På så vis är användaren endast tillåten att använda mjukvaran på vissa specifika sätt och är generellt inte tillåten att anpassa, modifiera, vidareutveckla, eller underlicensiera mjukvaran för kommersiella syften.
  2. Illustrationer och animationer – vad gäller? Rättigheterna till kreativa arbeten som t.ex. konstverk, illustrationer, logotyper och fotografier tillhör oftast beställaren som uttryckligen anges som rättighetsinnehavare i ett konsultavtal, eller uppdragsavtal. Ett sådant uppdragsavtal slår även tydligt fast att upphovsmannen har en skyldighet att överlåta sina immateriella rättigheter till det kreativa arbetet till beställaren. Tänk bara på att upphovsmannen typiskt sett äger allt arbetsmaterial som anteckningar, skisser och andra arbetsprodukter som tas fram under arbetets gång till färdigt resultat.
  3. Webbplatsutveckling– vad gäller? Utveckling av en webbsida och/eller app består av front end (användargränssnittet, UX) och back end (mjukvara, systemintegration) vilket utgörs av både mjukvaruutveckling och konstnärligt arbete. Användargränssnittet består av en variation av konstnärligt arbete som logotyper, grafisk design, illustrationer, layout, former, färg. Ett webbutvecklingsavtal innehåller dels ett avsnitt som reglerar rättigheterna till det konstnärliga arbetet, som typiskt sätt bekräftar att utvecklaren äger mjukvaran och att beställaren äger den färdiga versionen av de kreativa aspekterna som utseendet av den färdiga webbplatsen/appen. Denna uppdelning av ägandet kommer sig av att utvecklarens förmåga att ta fram mjukvara är begränsat av de funktioner som finns i det underliggande lagret av mjukvara, emedan designerns begränsningar sitter i fantasin och tekniken. Att lägga ägandet hos beställaren skulle betyda att utvecklarens möjligheter till att utveckla liknande applikationer i framtiden kompliceras av de juridiska förbud för återanvändning av mjukvara som finns. För att inte hindra webbutvecklaren från att fortsätta utveckla programvara, väljer man oftast en mellanväg där utvecklaren äger koden och beställaren den sammanlagda funktionen och användargränssnittet av webbsidan/appen.

Pro-versioner av programvara

Vissa beställare insisterar på att äga alla immateriella rättigheter till webbplatsen, både för den programvara som har utvecklats och designen. Denna modell är generellt dyrare än de upplägg då utvecklaren och beställaren delar på rättigheterna. Skälet till varför detta är dyrare beror på att när en utvecklare säljer programvaran betyder detta att utvecklaren inte längre har rätt att återanvända koden, script m.m., inlärd effektivitet och smarta utvecklingstricks, som alla är svårare att ta fram alternativ för med tanke på de begränsningar som finns genom den underliggande mjukvaruplattformen.

Webbutveckling – övrigt att tänka på

Webbutvecklingsavtal brukar vara ganska korta eftersom syftet är att definiera vad den slutliga produkten är och knyta rättigheterna till produkten till beställaren.

Ett mjukvaruavtal är längre och passar då utvecklaren levererar ett komplex program och ger garantier för programmets funktion och bistår med underhåll och uppdateringar m.m. Därför innehåller ett mjukvaruavtal regler som att utvecklaren ger garanti för vissa specifika funktioner, begränsar ansvaret för utvecklaren om programmet skulle ge upphov till skada/förluster hos beställaren, och vad utvecklarens skyldigheter är om programmet inte fungerar eller blir oanvändbart av andra skäl.

Vissa upplägg innehåller också skyldigheter av utvecklaren för att upprätthålla programmet och att förbättra programmet med tiden. Att inte leverera uppdateringar och buggfix påverkar priset negativt.

Betalningen är oftast upplagd med en större klumpsumma när avtal ingås samt delbetalningar när vissa överenskomna milstenar om programvarans funktionalitet och webbplatsen utseende uppnås.

Projektets definition och förskjutning av omfattning (”Scope Creep”)

Processen med att utforma ett användargränssnitt kan kräva många iterationer av diskussioner, testning och samverkan mellan designern och beställaren. Det kan vara svårare att beskriva konstruktion än att beskriva den rena funktionaliteten hos den underliggande programvaran. Eftersom designern skapar något som kommer att involvera slutanvändaren i stor utsträckning (vilket har mindre betydelse för arbetet med att utveckla programvara), designa en webbplats kräver en hög nivå av kommunikation och grupparbete. Därför innehåller ett väl utarbetat webbdesign- och utvecklingsavtal tydliga mål för slutresultatet men också ett schema för möten, mål och deltagare.

Även de bäst utformade projekten kan förändras i omfattning beroende på kundernas och marknadens respons när processen kommer igång. Det är viktigt att vara medveten om detta, att fastställa tydliga milstolpar i syfte att undvika att förskjutning av omfattning sker, och att ha en process för att ta itu med det som den förekommer, så att projektet inte förloras.

Sofistikerad webb- och appdesign har gett upphov till ett nytt sätt att leverera funktionalitet till användarna mycket enklare och effektivare. En erfaren internetjurist kan hjälpa dig att genomföra ett webbutvecklingsavtal som garanterar att du kommer att kompenseras för det fulla värdet av din produkt, vilket kan vara ännu högre än väntat allt eftersom tekniken utvecklas.

Bonus

Mitt bonustips är därför att ta dig lite extra tid och anpassa dina avtal för webbutveckling för den affärsmodell som ni tänker er för det aktuella webb- eller app projektet. Reglera utvecklingen av er webb – och/eller app grundat i er förståelse för användarupplevelsen online, sökmotoroptimering och konvertering av besöksströmmar.

Till sist, annan viktigt bit i affärsmodellen för ert företag att ha koll på är hur ni bygger in insamling och hantering av era användares personuppgifter. Tänk på att för att ditt företag ska ha laglig rätt att samla in, hantera och lagra din personals, kunders, samarbetspartners uppgifter som kan vara personligt identifierbara (personuppgifter) krävs att företaget arbetar i enlighet med gällande lagar, bl.a. personuppgiftslagen (PUL). Beroende på vilket syfte ditt företag har med insamlingen och bearbetningen av dessa uppgifter kan en serie av avtal och policier bli aktuella att skapa och hålla uppdaterade för ditt företag. Se mer om personuppgifter och hur du kan förbereda dig utan jurist här.

Om du tycker att det är mycket arbete med att ta fram ett bra upplägg själv, ta hjälp av en erfaren jurist inom internetjuridik och affärsjuridik online. Denna person kan hjälpa dig med att hantera risker och optimera kundflödet utan att tappa fokus på användarupplevelsen och affären.

Vad har du för frågor? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan.

Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att ta fram dina avtal klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*