Konsultavtal – tips och exempel

Konsultavtal - tips och exempel

Komponenter hos ett typiskt konsultavtal

Frilansavtal, även kallat konsultavtal, är avtal mellan självständiga konsulter och deras beställare. Denna avtalstyp är ett viktigt verktyg för konsulter och beställare för att säkerställa att det är tydligt vad som gäller avseende omfattning på projekt som ska genomföras, tidsfrister, ersättning och rättigheter.

Den första tiden när du driver företag är det kostnadseffektivt att lägga ut arbetsuppgifter på utomstående konsulter. Ta del av min erfarenhet om hur du får ditt konsultavtal på plats snabbt och enkelt. Här svarar jag på vanliga frågor och delar med mig av grundläggande tips att tänka på vid konsultavtal för att få ditt företag att växa utan onödiga och kostsamma överraskningar.

Några komponenter på typiska konsultavtal, frilansavtal är:

Arbetsbeskrivning (även kallar ”Scope of Work” eller ”Statement of Work” på engelska). Avtalet specificerar vad konsulten ska göra, inklusive deadlines, milstenar och vilka kriterier som kunden utvärderar och accepterar konsultens arbete.

Betalningsvillkor. Avtalet specificerar när betalning ska ske, om delbetalningar är aktuella, kostnader vid eventuell reklamation av konsultens arbete, förseningsavgifter vid betalningsdröjsmål, om deposition ska göras och vilken summa samt om/hur utlägg ska ersättas.

Äganderätten. Särskilt viktig är denna bestämmelse i konsultavtal som avser leverans av kreativ tjänst så som webbdesign, mjukvaruutveckling, och reglerar vem som äger vad och hur detta resultat får användas. Ofta innehåller konsultavtal skrivningar där konsulten överlåter (säljer) alla immateriella rättigheter till beställaren.

Självständiga parter. Denna bestämmelse slår fast att förhållandet mellan konsulten och beställaren/kunden ska vara jämställd den hos två oberoende och självständiga parter och inte det mellan en arbetsgivare och en anställd. om du inte använder ett konsultavtal anpassat för din affär för dessa arbeten som tydligt klargör vilket arbetsförhållande ni har, kan Skatteverket anse att konsulten i själva verket är anställd hos dig vilket betyder att företaget krävs på kostsamma sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.

Gör det tydligt och klart att ditt företag betraktar konsulten som oberoende företag med eget ansvar att betala sina egna skatter. Tumregeln är att ju mindre du reglerar om hur de ska utföra arbetet och ju mer eget utrymme du lämnar för konsulten att planera och genomföra sitt arbete, desto mindre troligt är det att konsulten skulle anses vara anställd i ditt företag.

Ett exempel på en standardklausul som reglerar detta är:

”Parterna är självständiga parter och ingenting häri ska tolkas som att anställning eller agentförhållande, partnerskap och/eller samriskföretagsförhållande existerar parterna emellan. Ingendera parten ges någon rätt eller behörighet att anta eller skapa någon skyldighet eller något ansvar, uttryckligen eller underförstått, å den andra partens vägnar, eller för att förbinda den andra parten på något sätt. Part har ensamt ansvar för beräkningen av och betalningen av egna skatter och avgifter till den relevanta skattemyndigheten.”

Sekretess, Icke-värvnings klausul. För arbete som är kreativt och som resulterar i att immateriella rättigheter skapas, innehåller ofta konsultavtal skrivningar som kräver att konsulten, eller att båda parter, skyddar konfidentiell information som man får ta emot från den andra parten. Parterna kan också kräva att den andre parten åtar sig att avstå från att rekrytera personal hos den andres anställda och konsulter.

Garantier. Avtalet kan kräva att konsulten garanterar att deras arbete/resultat inte gör intrång i annans immateriella rättigheter (särskilt om det gäller mjukvaruutveckling), och kan också kräva att resultatet som produceras ska hålla viss särskilt angiven standard.

Vad har du för frågor? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan.

Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att ta fram dina avtal klicka här.

  • Share on:

2 Comments, RSS

  1. Robert Sevenius

    Utmärkt kondenserad genomgång av några centrala delar av konsultavtalet. Saknar dock något en välbehövlig uppflaggning av riskerna med konsulternas olika försök till friskrivningsklausuler. Drivna konsulter är ofta måna om att avtalsmässigt försöka avhända sig alla risker och begränsa sitt skadeståndsansvar, t.ex. till ett antal gånger ersättningens storlek. Konsulter löper dock oavsett sådan bestämmelser ett vidsträckt ansvar i svensk rätt.

    • Tack Robert! Ditt tips berör en fråga som är en av de vanligaste vi får när det kommer till företag som vill anlita konsulter och (naturligtvis) konsulter och professionella rådgivare som vill se över hur de kan begränsa sitt ansvar. Vi kommer återkomma till detta i ett framtida inlägg.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*