Startupavtal nr 7: Aktieägaravtal

avtal, startup, investerarvänligt

Avtalen varje startup behöver

Aktieägaravtal reglerar inflytandet och rätt till utdelning av ert aktiebolag och är det sjunde av nio centrala avtal till er avtalssamling. Tid är pengar och dygnet har bara 24 h. För att förenkla för dig och ditt startup listar jag de avtal som varje startup bör ha.

Aktieägaravtal (även kallat Kompanjonavtal)

Aktieägaravtal är inte ett dokument som krävs vid registrering av aktiebolaget, men som aktieägare oftast tar fram för att i mer detalj än vad bolagsordningen medger reglera frågor om inflytande och rätt till utdelning m.m. i företaget. Så fort ni grundare blir fler och framförallt när ni tar in externa personer som ägare i bolaget kan ett aktieägaravtal förenkla ledningen av bolaget.

En tydlig reglering av rättigheter och skyldigheter mellan ägarna till ditt företag minimerar risken för konflikt. Att tidigt etablera grundläggande regler för vad som gäller bygger tillit, får grundarna att arbeta mot samma mål och ökar möjligheterna att ta in riskkapital.

Jag har all förståelse för att man som entreprenör och företagsledare vill komma snabbt fram och att vårt moderna arbetssätt i viss del bygger på att återvinna kunskap. “Att uppfinna hjulet” är förbjudet inom startupvärlden eftersom det bränner både tid och pengar. Mitt tips är att utgå från de mallar som finns på aktieägaravtal för att diskutera aktieägare emellan de centrala frågor som t.ex. de frågor som listas nedan. Tänk på att mallar är framtagna för att vara just en utgångspunkt och det är viktigt att ni väljer och anpassar ett aktieägaravtal just för ert bolags situation.

Nyckelfrågor

Ni bör diskutera och reglera följande tre centrala frågor:

  • Roller och arbetsfördelning. Bestäm tydliga gränser när det gäller rapportering och beslutsfattande. Om det inte är tydligt vem som har rätt att fatta beslut kommer ni förlora både tid och pengar i den osäkerhet som uppstår. Ett misstag som företag ibland gör är att inkludera alla grundare och tidiga anställda i styrelsen. Håll styrelsen liten den första tiden och låt strategiskt viktiga personer få faktiskt inflytande.
  • Aktieägande och optioner. Ett tufft och oerhört viktigt samtal att ta i grundarskaran tidigt är hur aktierna ska fördelas mellan grundarna. Om ni inte tar diskussionen dag 1 kan du senare hamna i en kostsam tvist om äganderätten till företaget. Det kan vara värdefullt att reservera10 % av aktierna till en pool för personaloptioner, så att du kan knyta till dig nyckelpersoner vid framtida rekryteringar. Det är också viktigt att täcka in frågor på oförutsedda händelser som påverkar ägandet, som t.ex. grundare/ägares sjukdom, död, skilsmässa, exit, eller liknande.
  • Överlåtelse av immateriella rättigheter (IP). Säkerställ att vilken IP företaget än utvecklar faktiskt ägs av företaget och inte er grundare. Om ni inte särskilt avtalar om överlåtelse mellan företaget och varje grundare, har inte företaget rätt att använda den produkt eller plattform som företaget har utvecklat. Avsaknad av överlåtelseavtal påverkar värdet av företaget mycket negativt.

Det är också viktigt att låta en erfaren jurist dokumentera utgivande av nya aktier (som t.ex. genom nyemission) i samband med att ert startup tar in nya delägare och investerare. Om utgivandet av de nya aktierna i tid inte dokumenteras korrekt, kan den nya aktieägaren inte ha rätt till aktierna och tvister kan uppstå.

Mer detaljerad genomgång

Jag har i ett tidigare inlägg mer i detalj gått igenom hur du kan förbereda ert aktieägaravtal utan jurist, se här.

 

Detta är ett inlägg i en serie av nio delar och en fördjupning i detta ämne kommer så småningom här på bloggen. Du hittar en sammanställning till samtliga startupavtal här.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*