Startupavtal nr 4: Sekretessavtal

avtal, startup, investerarvänligt

Avtalen varje startup behöver

Det fjärde av nio centrala avtal till er samling är sekretessavtal som slår fast vilken information som är känslig för ert startup och er samarbetspartner och möjliggör att ert startup behåller informationen hemlig och skyddar värdet av patent, företagshemligheter, produktutveckling m.m.

Tid är pengar och dygnet har bara 24 h. För att förenkla för dig och ditt startup listar jag de avtal som varje startup bör ha.

Avtal 4: Sekretessavtal (NDA)

Ta det som vana att innan du låter någon person, vare sig dina anställda, konsulter, investerare eller andra samarbetspartners, få inblick i det innersta av ditt företags verksamhet och strategi, att de undertecknar ett sekretessavtal. Utan ett sekretessavtal på plats kan särskilt känslig information som ditt startups kundlistor, finansiell information, teknisk information eller prislistor bli allmänt kända.

Reglera tydligt följande i sekretessavtalet:

  • Vad som utgör ”konfidentiell information”
  • Hur konfidentiell information ska behandlas
  • Vem som äger den informationen (dvs. startupet)
  • Den tid under vilken den konfidentiella informationen ska hållas hemlig

Jag har i ett tidigare inlägg gått mer på djupet hur företag bäst kan hantera sin känsliga information i verksamheten och hur man förhåller sig till sekretessavtal, se här.

 

Detta är ett inlägg i en serie av nio delar och en fördjupning i detta ämne kommer så småningom här på bloggen.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*