Startupavtal nr 3: Anställningsavtal

avtal, startup, investerarvänligt

Avtalen varje startup behöver

Det tredje av nio centrala avtal till er samling är anställningsavtal som reglerar vilka ansvarsområden, förmåner och uppsägningstid som startupets anställda har och möjliggör att företaget kan skydda sin konfidentiell information och produktutveckling.

Tid är pengar och dygnet har bara 24 h. För att förenkla för dig och ditt startup listar jag de avtal som varje startup bör ha.Avtal 3: Anställningsavtal

Den vanligaste misstaget företag gör är att göra felrekryteringar, vilket slår extra hårt mot mindre bolag. För att skapa rätt förutsättningar för ett lyckat samarbete och undvika missförstånd bland de anställda bör varje startup ha tydliga anställningsavtal.

Genom att diskutera dessa villkor under intervjun skapas en ömsesidig förståelse över varandras förväntningar vilket ger tillit. Följande villkor bör diskuteras och regleras i anställningsavtal:

  • Anställningsvillkor (ansvar, lön, förmåner, uppsägningsvillkor, arbetstid, semester, försäkring, pension m.m.)
  • Provanställning 6 månader, om aktuellt
  • Organisationsstruktur (vem den anställde står till svars inför)
  • Ansvarsområden
  • Förväntningar
  • Obligatoriska krav
  • Eventuella möjligheter till att delta i optionsprogram eller köpa aktier
  • Interna styrdokument (policys)

Tips: Provanställning

Tänk på att noga följa upp och planera verksamheten så att ni inte missar att avbryta en provanställning i tid. För att säga upp en provanställd ska arbetsgivaren lämna meddelande om att provanställningen är avbruten och att anställningen inte övergår till en tillsvidareanställning inom två veckor från slutet av 6 månaders provperioden. Om så inte sker blir denne anställd i företaget och har rätt till bl.a. uppsägningstid.

 

Detta är ett inlägg i en serie av nio delar och en fördjupning i detta ämne kommer så småningom här på bloggen.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*