Startupavtal nr 1: Överlåtelse av IP

avtal, startup, investerarvänligt

Avtalen varje startup behöver

Tid är pengar och dygnet har bara 24 h. För att förenkla för dig och ditt startup listar jag de avtal som varje startup bör ha eftersom de förstärker er förhandlingsposition och ger er motståndskraft mot konflikter mellan ägare och investerare, samt rättsprocesser från kunder och konkurrenter som kan innebära slutet för ert startup.

Det första av nio centrala avtal är kanske enskilt viktigaste avtalet ditt startup har och som avgör vilken finansiering företaget får – nämligen överlåtelseavtal av immateriella rättigheter.

Avtal 1: Överlåtelse av immateriella rättigheter

Det enskilt viktigaste avtal ditt startup har och som avgör vilken finansiering företaget får är överlåtelseavtal av immateriella rättigheter. Detta är särskilt viktigt för teknikbolag eftersom det är värdet av väsentlig teknik och rättigheter (”IP”) som investerare och riskkapitalister försöker värdera. För att försäkra att ditt startup får en fördelaktig värdering är det centralt att du kan uppvisa en ”ren” äganderättskedja, dvs. nödvändig IP är överlåten till företaget.

Du kan överlåta IP till företaget genom varianter av:

  • Tekniköverföringsavtal som överlåter rättigheter till IP utvecklad före starten av företaget till ditt startup. Rättighetsinnehavaren kan ha kvar vissa rättigheter.
  • IP överlåtelse kopplat till anställningsavtal och konsultavtal, som överlåter IP utvecklad efter bildandet av ditt startup till företaget. Här är utgångspunkten att företaget äger alla rättigheter.

 

Detta är ett inlägg i en serie av nio delar och en fördjupning i detta ämne kommer så småningom här på bloggen.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp med att utveckla ert startup eller ta fram avtal, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*