Licensavtal – förbered dig utan jurist

Licensavtal, juridiska tips från affärsjuristerna Sharp Cookie Advisors

Licensavtal: 5 saker du bör tänka på

Guide med tips inför att du skriver och förhandlar ditt licensavtal. Licensavtal är ett smart och viktigt verktyg för att bygga business kring ditt kreativa arbete. Här är mina tips till dig som är på väg att kommersialisera ditt egna arbete eller måste ha tillstånd och access till någon annans lösning som du vill ta in i din business. 

Hur beskriva en upphovsrätt i licensavtal?

Den allra första punkten som dyker upp vid licensiering är just vad som ska licensieras, det som så småningom blir själva licensobjektet. Varumärken och Patent är oftast lätta att avgränsa eftersom de är registrerade och har särskilda, unika nummer. Upphovsrätter däremot, dvs. allt från dataprogram (kod) till musik, foto och andra konstnärliga verk, är svårare eftersom dessa rättigheter uppkommer automatiskt i och med att man skapar dem och det krävs ingen registreringsprocess.

För upphovsrätter är det därför viktigt att vara så beskrivande, specifik och tydlig som möjligt i sin definition av licensobjektet, annars kan grundläggande juridiska principer medföra att man missar målet och inte alls lyckas licensiera på ett lämpligt och önskat sätt. Man måste även fundera på vilket sätt man vill att ens motpart ska kunna använda licensobjektet framöver.

Skapas det skyddade verket i anställning vs. konsultuppdrag

Nästa fråga är om det upphovsrättsliga verket skapas under en anställning eller genom ett konsultuppdrag. Som regel är det skaparen, den s.k. upphovsmannen/upphovskvinnan som äger rättigheten. Undantag gäller om man avtalat bort detta, antingen genom det individuella anställningsavtalet eller om branschens kollektivavtal reglerar frågan. För just datorprogram finns ett undantag i lag som leder till att just upphovsrätten till datorprogram (dvs. kod) automatiskt tillfaller arbetsgivaren om de skapats inom anställningen eller efter särskilt instruktioner från arbetsgivaren.

Konsulter däremot hanterar överlåtelse av upphovsrätter genom sitt konsultavtal. I sådana ser man ofta väldigt generella överlåtelse eller licensklausuler. Risken med dessa blir, som beskrivet ovan, att man missar målet genom att inte vara specifik med vad som överlåts. I avtal bör man därför bygga in strukturer och processer för att löpande specificera oklara eller kommande licensobjekt.

Skillnad mellan överlåtelse och upplåtelse (licens) i licensavtal

Ja, ytterligare en sak man måste göra skillnad mellan är överlåtelse och licens (som formellt kallas för upplåtelse). En överlåtelse är en genomgripande förflyttning av rättigheten från tidigare äger till ny ägare medan en licens betyder att man ger en tillåtelse att använda licensobjektet på olika sätt. För licenser så ligger dock själva ägandet hela tiden kvar hos licensgivaren, ofta t.ex. upphovsmannen.

Ideella rättigheter i licensavtal

Just upphovsrätten är uppdelar i två sorters rättigheter; de ekonomiska och de s.k. ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna består av rätten att kopiera och sprida (genom t. ex. streamingtjänster). Dessa går att överlåta och licensiera på olika affärsmässigt smarta sätt. De ideella rättigheterna bl.a. består av en rättighet för skaparen att bli omnämnd i anslutning till det konstnärliga verket. De ideella rättigheterna kan man inte överlåta. Däremot kan man avtala med upphovsmannen att hen ska avstå från dessa rättigheter.

Branschorganisationer och “collective rights management”

Sist men inte minst så måste man, vid licensering av upphovsrätt som musik, mjukvara, fundera över de s.k. upphovsrättsorganisationer som finns på marknaden. Dessa upphovsrättsorganisationer hanterar s.k. “collective rights management”, dvs. bl.a insamling av royalty för publikt användande (t.ex. caféer och butiker. Dessa agerar kollektivt för att säkerställa upphovsmännens rättigheter till ersättning för utnyttjande av verk. Samtidigt kan man alltid ducka dessa genom att inte anmäla sina verk till dem.

Vad har du för frågor? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan.

Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att utveckla din affär, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*