Licens vs SaaS avtal – viktiga skillnader

SaaS

Licens vs SaaS avtal – affärsmodellen avgör avtalsskrivningen

Att upprätta ett lämpligt mjukvaruavtal eller ens ge feedback på ett utkast är helt och hållet beroende av vilken affärsmodell klienten har valt. När jag först anlitas av ett mjukvaruföretag för att skriva deras SaaS avtal har vi en diskussion om vilken affärsmodell de har. Ta del av mina tips på hur du bäst lägger upp ditt SaaS erbjudande och de viktiga skillnaderna mellan licens och mjukvara-som-tjänst (SaaS)

Varför är jag som din jurist intresserad av er affärsmodell? Att upprätta ett lämpligt mjukvaruavtal eller ens ge feedback på ett utkast är helt och hållet beroende av vilken affärsmodell klienten har valt. Kvalitén av avtalet beror på tydligheten av affärsmodellen.

Att lägga debiterbar tid på att tillsammans med min klient reda ut den aktuella affärsmodellen samt det tekniska upplägget är tid väl spenderad eftersom det blir omöjligt att leverera kvalitetsrådgivning om syftet förblir oklart.

De flesta vet skillnaden mellan licens vs SaaS avtal. I en licens, får kunden en rätt att kopiera och använda mjukvara, emedan i ett tjänsteavtal får kunden tillgång till en tjänst, som support eller IT-konsulttjänster. Men Software-as-a-Service (SaaS) verkar ställa detta på ända, vad gäller? Det enkla svaret är att ett SaaS avtal är ett tjänsteavtal och kunden får använda tjänsten så länge som kunden betalar och följer avtalets villkor. Här finns inget behov av en mjukvarulicens som ger kunden ytterligare rättigheter.

Vad som avgör om det behövs en licens vs SaaS avtal är vad kunden kommer göra med mjukvaran.

Om kunden installerar mjukvaran på en klient, laddar ned den, installerar, krävs en licens. Upphovsrätten ger mjukvarans ägare ensamrätt över rätten att kopiera (reproducera), så att kunden behöver en upphovsrättslicens för att göra en kopia och använda det på en egen klient.

I en SaaS affär, behöver kunden inte installera mjukvaran på en klient eller kopiera den överhuvudtaget. Mjukvaran återfinns i leverantörens IT-miljö (förmodligen hos leverantörens datacenter) och kunden har endast åtkomst till mjukvaran, via Internet. Utan användande av kopior, upphovsrätten spelar ingen central roll i transaktionen, så kunden behöver ingen upphovsrättslicens. Däremot, behöver kunden en rätt att under avtalstiden har viss åtkomst till systemet. Kärnan i ett SaaS upplägg är att leverantören ska tillhandahålla tjänsten.

Skillnaden mellan licens vs SaaS avtal

Såsom beskrivs för ovan finns flera tekniska och affärsmässiga skillnader licens vs SaaS avtal som påverkar flera avtalsbestämmelser:

Primära avtalsbestämmelsen / Löftet: Kunden bör få en prenumeration, inte en mjukvarulicens. Kunden får ”en rätt att få access till” eller ”rätt att använda Systemet” så länge som prenumerationen löper. Här kan man beskriva leverantörens erbjudande som en ”licens till Tjänsten”, vilket många företag gör. Men att använda begreppet licens antyder någon form av licens till en immaterialrätt. Om du är leverantör vill du inte ens antyda att du ger bort rättigheter till er mjukvara, precis som att du som kund inte vill ha otydliga villkor. Undvik avtalsspråk som är anpassat för licensavtal. Se ett exempel nedan som passar för SaaS avtal.

Exempel på SaaS klausul (att anpassas till er tjänst och avtal):

”Under Avtalets löptid får Kunden tillgång till och rätt att använda Leverantörens _______-tjänst (“Tjänsten”) i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande policy som publicerats på leverantörens webbplats på www.____________. Leverantören behåller alla rättigheter och intressen i och till Tjänsten, inklusive, utan begränsning, all programvara som används för att tillhandahålla Tjänsten och alla logotyper och varumärken som reproduceras via Tjänsten, och denna överenskommelse ger inte Kunden några immateriella rättigheter i Tjänsten eller någon av dess komponenter.”

Underhåll: Underhåll behövs inte regleras i ett SaaS avtal. I en underhållsklausul åtar sig leverantören att åtgärda problem med installerad mjukvara, uppdateringar och uppgraderingar så att inte kundens kopia blir inaktuell. I ett SaaS avtal har inte kunden en egen kopia. Leverantören behåller mjukvaran och tillhandahåller den som en tjänst via Internet vilket per definition innefattar att underhålla mjukvaran. När leverantören uppdaterar mjukvaran på dess servrar får samtliga kunder tillgång till detta. (Dock se nedan vad gäller vilken servicenivå ”SLA” som kan vara aktuell.)

Kontroll: I ett SaaS avtal aktualiseras vissa problem som kommer av att någon fysisk produkt aldrig levereras och att kunden saknar kontroll över tillgänglighet, säkerhet, funktioner som att spara och ladda ned data. Ett bra SaaS avtal innehåller flertalet bestämmelser som skapar trygghet för kunden, som vilka andra tjänster som levereras till kunden (förutom access till tjänsten som t.ex. utbildning, support), prestanda (se SLA), säkerhet (se datahantering och säkerhet) samt hur eventuella problem hanteras i dialog med leverantören.

Servicenivå ”SLA”: Att försäkra sig om tjänsten är tillgänglig och supporten har tillräcklig svarstid m.m. görs genom ett särskilt avtal om servicenivå, ett s.k. SLA. Ett SLA är ett tekniskt avtal som definierar parternas förväntningar på utförande av tjänsten som ska tillhandahållas och etablerar hur kunden ska kompenseras om tjänsten någon gång inte möter dessa förväntningar. Ofta ligger detta avtal som en bilaga till det centrala SaaS avtalet. De flesta SLA har tidsfrister för svarstider, samt miniminivåer för prestanda som hastighet och svarstid. Det är vanligt att kunder kan erbjudas flera nivåer av prestanda och betala olika priser för det.

Datahantering och säkerhet: IT säkerhet och dataskydd är ännu viktigare i ett SaaS avtal än i ett licensavtal eftersom kundens känsliga data hanteras inom leverantörens och dennes underleverantörers infrastruktur. Detta motiverar varför SaaS avtal har större avsnitt om dataskydd som reglerar leverantörens skyldigheter och åtaganden för att hantera data och hålla den säker.

Betalning: I ett licensavtal sker betalning av licensavgiften ofta en gång efter att licensen har mottagits. Tvärtom i ett SaaS avtal sker betalning ofta i flera nivåer, det kan röra sig om en startavgift samt månatlig avgift för access till plattformen och relaterade tjänsten. Tänk på att du som kund inte vill bli betalningsskyldig förrän setup är genomförd och du kan få access till plattformen och använda den problemfritt.

Blandad tjänst – installation och åtkomst över Internet

Ibland kan en affär innehålla både ett SaaS upplägg samt installerad mjukvara. En SaaS leverantör kan tillhandahålla sin tjänst online men även ge dess kunder en mjukvaruapplikation att installera på kundens dator – något som möjliggör interaktion mellan kundens dator och molntjänsten. Låt inte detta komplicera saker i onödan. Vad du behöver här är en mjukvarulicens för mjukvaran som ska installeras, som omfattas av det större SaaS avtalet. Licensen och de tillhörande villkoren bör endast reglera den installerade mjukvaran och inte mjukvaran som Leverantören kör på dess datorer och använder för att tillgängliggöra tjänsten.

Mer tips

I tidigare inlägg har jag skrivit om Vad som saknas i mitt SaaS avtal vilket belyser de anpassningar företag typiskt sett behöver göra till en standardmall.

Frågor som begränsningar för användande av tjänsten, immateriella rättigheter, tillgång till kunddata, dataskydd och tredjeparter är nyckelfrågor i ett lyckat SaaS avtal. Dessa frågor behandlas i ett tidigare inlägg SaaS avtal nyckelfrågor.

Juridiskvägledning.se är en blogg med serie av inlägg om IT-juridik och dataskydd som tillhandahålls av affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors, vars juridiska tech team rådger ledande techföretag.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att tillvarata din rätt som leverantör eller kund av SaaS-lösningar, hör av dig till oss.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*