Bonus enligt nya spellagen

En symbol för den bonus som har fått en ny spellag

Den nya spellagen som trädde i kraft 1 januari 2019 begränsar erbjudande av bonus. Bonus enligt den nya spellagen får endast erbjudas vid det första tillfället då en spelare spelar. Ett flertal licenshavare har brutit mot denna skyldighet genom att erbjuda återkommande bonusar.

Spelinspektionens sanktioner

Spelinspektionen har bötfällt och varnat en mängd nätcasinon för överträdelser av den nya spellagen (2018:1138) som trädde i kraft vid årsskiftet. Överträdelserna har resulterat i betydliga sanktionsavgifter upp till 19 miljoner kronor samt i ett fall ett återkallande av ett bolags svenska licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning.

Vad gäller enligt den nya spellagen?

Enligt 1 kap. 1 § spellagen gäller lagen för spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar. Spel omfattar enligt 2 kap. 1 § 1 st. spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel.  Onlinespel definieras enligt andra stycket i samma paragraf som ”spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare”.

Även spel som tillhandahålls över internet omfattas av lagstiftningen om de riktar sig mot den svenska marknaden. Detta gäller även om servrarna för den som tillhandahåller spelen är placerade utomlands. Utländska nätcasinon omfattas alltså även av lagstiftningen.
En av de huvudsakliga anledningarna till införandet av den nya lagen var den snabba digitala utvecklingen. Spellagen ersatte den tidigare gällande lotterilagen (1994:1000) och syftar till att vara hållbar på lång sikt. Spellagen behåller lotterilagens förbudsstruktur för spelverksamhet som saknar licens. Det innebär i praktiken att alla som agerar på den svenska spelmarknaden måste ha behöriga tillstånd och licenser.

Bonusar

En licenshavare får enligt 14 kap. 9 § spellagen endast erbjuda bonusar vid det första tillfället en spelare spelar på något av licenshavarens spel. En bonus innebär enligt 2 kap. 3 § spellagen en rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet.

Det är alltså inte tillåtet att löpande erbjuda bonusar som ett incitament till fortsatt spel. Spelinspektionen har varit snabb att säkra efterlevnad av den nya lagstiftningen. I juni 2019 dömdes ett flertal sanktioner ut för brott mot spellagen. Överträdelserna avsåg i dessa fall förbudet mot att tilldela spelare bonus utöver det första speltillfället.

Att tänka på avseende erbjudanden om bonus

Bonusbegreppet ska tolkas brett baserat på Spelinspektionens utdömda sanktioner. Följande lista är sådana affärsmetoder som bör undvikas enligt Spellagen:

 • Veckovisa överraskningar till spelare
 • Utlottning av kontantvinster
 • Resor och gratisspin
 • Bonusar
 • Belöningar
 • Gratisspel till lojala spelare
 • Dagliga bonusar
 • Månadsvisa belöningar
 • Free spins
 • Cashback-program (vilket innebär att spelare erhåller en återbetalning med en viss procent av förlorade insatser)
 • VIP-paket

Notera att denna lista inte är fullständig. Spelinspektionen har konstaterat att erbjudanden som utgör rabatter och ekonomiska incitament som är direkt kopplade till en licenshavares spel är att anse som bonus.

I sina beslut har de bonusar som ansetts överträda spellagens bestämmelser krävt att spelaren var kund, hade ett registrerat spelkonto, samt tidigare spelat eller spelade spel som tillhandahålls. Spelet hos bolaget var en förutsättning för att ta del av erbjudandena. Eftersom erbjudandena ansågs vara direkt kopplade till spelet på detta sätt och på ett eller annat sätt utgjorde en rabatt eller ekonomiskt incitament, utgjorde erbjudandena otillbörliga bonusar.

Ett motargument som framfördes av de berörda bolagen var att erbjudande inte var licenspliktiga i enlighet med 3 kap. 4 § spellagen eftersom deltagandet inte ansågs kräva en betalning av en insats (punkt 1). Spelinspektionen konstaterade dock att allt spel som bedrivs på en hemsida som kräver licens omfattas av den licenspliktiga verksamheten. Eftersom erbjudandena enligt resonemanget ovan ansågs vara direkt kopplade till spelet, kunde därför undantaget inte tillämpas.

Vid utformandet av olika kampanjer, bör detta resonemang has i åtanke för att undvika en överträdelse. Om kampanjerna kan anses ha inslag av rabatter eller andra ekonomiska incitament och erbjuds vid ett tillfälle annat än vid en registrering av en ny spelare, riskeras en sanktion. Eftersom skyddsbestämmelsen för bonusar i 14 kap. 9 § spellagen syftar till att skydda spelare, anses en överträdelse enligt Spelinspektionen som allvarlig.

Juridiskvägledning.se är en blogg med serie av inlägg om internetjuridik som tillhandahålls av affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors, vars juridiska tech team rådger ledande techföretag.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att utforma marknadsflring och kampanjer enligt den nya spellagen, hör av dig till oss.

 • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*