Saas – en introduktion till begreppen

juridiska tips SaaS tjänst

Vad är SaaS?

För dig som vill få en uppdatering av de grundläggande begreppen om SaaS och centrala begrepp. Se vår uppsamling i detta inlägg.

Vill du läsa mer om hur SaaS-avtalet är uppbyggt juridiskt, gå då vidare till nästa inlägg här.

Introduktion till SaaS

SaaS är förkortning på ”software as a service” (mjukvara som tjänst) och är mjukvara som distribueras till användare genom webbläsare via internet. Data lagras och processas i SaaS leverantörens data center istället för hos kundens servrar. Uppgraderingar och uppdateringar oavsett omfattning lanseras kontinuerligt. Framförallt, säljs SaaS vanligtvis som en prenumerationstjänst, där användarna betalar en månadsavgift istället för att förskottsbetala en licens. SaaS är även känt under begreppet ”ASP services” (application service provider), ”software on demand”, eller mjukvaruabonnemang.

Mjukvarulicens å andra sidan är en nyttjanderätt som licensgivaren ger till licenstagaren som innefattar en rätt att kopiera, återge eller på annat sätt använda mjukvaran enligt licensvillkoren. Traditionella modeller är:

 • Penna och papper (ett fysiskt avtal som ingås när båda parter skrivit under).
 • Shrink-wrap (ett licensavtal för slutanvändare som medföljer den fysiska programvaran ofta levererat i plastförpackning. När slutanvändaren öppnar förpackningen, träder licensavtalet i kraft).
 • Click-wrap (ett licensavtal för slutanvändare som användaren aktivt ska godkänna på en website genom att klicka ”OK” efter att ha tagit del av villkoren).
 • Browse-wrap (ett licensavtal för slutanvändare som användaren passivt godkänner genom att besöka websiten och/eller ladda ned mjukvara).

Vad är ett SaaS avtal?

Ett SaaS avtal är namnet på den överenskommelse som finns mellan en leverantör och en kund som reglerar villkoren för tillgängliggörandet av prenumerationstjänsten. Detta inkluderar vanligtvis ett SLA (service level agreement).

Är ett SLA (service level agreement) en mjukvarulicens?

Nej. Ett SLA reglerar de prenumerationstjänster som tillhandahålls samt villkoren för rätten att använda mjukvaran. Detta innehåller typiskt sett:

 • Hosting av mjukvaran och kunddatan på server;
 • Kundsupport; och
 • Underhåll av mjukvaran.

Skillnader mellan ett SaaS avtal och en standard mjukvarulicens

I prenumerationstjänster:

 • SaaS kunden får vanligen inte en fysisk kopia av mjukvaran eller någon installation av mjukvaran;
 • Ingen äganderätt till mjukvaran överförs till kunden;
 • Kundens rätt att använda mjukvaran upphör vid avtalets upphörande.

Fördelar med prenumerationstjänster jämfört med mjukvarulicens.

 • Kunder tecknar ett abonnemang till mjukvaran och kan hantera kostnaden som periodiska utgifter över tid.
 • Leverantören kan erbjuda buggfix och uppdateringar till samtliga kunder vid ett tillfälle.
 • Leverantören kan genom att använda en molntjänst för datalagring, hantering och andra tjänster, behöver inte leverantören tillhandahålla plattformen på vilken mjukvaran opererar.

Nyckelfrågor i SaaS avtal

Ett par centrala frågor att reglera juridiskt i ett SaaS avtal är:

 • Nyttjanderätten
 • Beskrivning av tjänsten
 • Immateriella rättigheter
 • Deposition av källkod
 • Tillgång till data
 • Dataskydd
 • Tredjeparter
 • Virus
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Service Level Agreement (SLA)
 • SaaS kundens rätt vid konkurs

Jag beskriver dessa avtalsbestämmelser mer i detalj i ett särskilt inlägg, se här.

Slutord

På grund av den unika karaktären av SaaS avtal gör du rätt att tidigt söka juridisk rådgivning hos en erfaren internetjurist om innehållet i er prenumerationstjänst om du är en leverantör eller en kund för att se till att dina rättigheter skyddas på lämpligt sätt.

Vad har du för frågor? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan.

Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att tillvarata din rätt som leverantör eller kund av SaaS tjänster, klicka här.

 • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*