Direktmarknadsföring lagar och regler

direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring, marknadsföring med e-post och sms – en genomgång av de juridiska regler som ditt företag behöver förhålla sig till. Ta del av vanliga frågor och svar om juridiken bakom direktmarknadsföring.

Adresserad direktmarknadsföring med gåva?

När företag skickar med gåvor i sitt brev så måste företaget säkerställa att detta inte kommer att innebära någon risk för brevbäraren eller den som öppnar försändelsen. Tänk på att visa hänsyn till mottagaren vad gäller allergier, säkerhet för barn och djur och om gåvan har odör eller särskilda egenskaper som kan medföra risk eller oväntade negativa reaktioner. Vid sådan direktmarknadsföring bör du förpacka gåvan i separat emballage.

Kan vi använda sms för kundstjänstmeddelanden utan samtycke?

Ja, det är tillåtet. Det är endast kommersiella meddelanden som berörs av marknadsföringslagens krav på ett aktivt samtycke av mottagaren för kommunikation. Kundtjänstinformation anses inte vara sådan direktmarknadsföring.

Försäljning av kundregister för direktmarknadsföring– vad gäller?

Företag inom direktmarknadsföring bygger upp stora värden genom tillgång till egen eller tredje parters kundregister. När företag säljer ett kundregister (och därmed flyttar över personuppgifter) är detta endast tillåtet om säljaren vid insamlingen av uppgifterna från kunderna angett att företaget får sälja uppgifterna till ny part (s.k. tredje part).

Om säljarens personuppgiftspolicy och användarvillkor/kundavtal inte har tillräckligt samtycke, kan detta hanteras på olika sätt. Ett sätt är att köparen villkorar dess köp av kundregistret med att säljaren garanterar att denne inhämtat korrekt samtycke före dagen för att köpet genomförs. Detta innebär vanligtvis att säljaren ser över och ändrar sin personuppgiftspolicy och användarvillkor/kundvillkor så att en överlåtelse kan ske och att dess kunder accepterar de uppdaterade villkoren.

Obeställd e-postmarknadsföring till företag

Enligt bransch- och intresseorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring, SWEDMA:s etiska reglerna för e-postmarknadsföring (se särskilt punkt 2.4) kan företag alltid skicka e-post till adresser som är direkt kopplade till företaget, som t.ex. info@sharpcookie.se, utan samtycke från mottagaren.

Företag kan även skicka kommersiell marknadsföring till namngivna adresser i ett företag, t.ex. förnamn.efternamn@sharpcookie.se, så länge det är relevant för mottagaren i dennes yrkesroll.

Samhällsinformation eller oadresserad direktmarknadsföring?

När det gäller frågan om vad som anses vara tidning och samhällsinformation vs vad som är reklam.

En tidnings/tidskrifts spridning kan inte begränsas med marknadsföringslagen eftersom den styrs av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

DM-nämnden i SWEDMA har prövat frågan om vad som krävs för att en skrift kan anses utgöra en tidning och inte reklam. En tidning måste innehålla en mängd bearbetad redaktionell text som ska vara framstående innehållet. Skälet till att den lyder så är att vi som marknadsförare inte kan göra ingrepp i tryckfrihetslagen och yttrandefrihetsgrundlagen, utan det kan endast allmänna domstolar och riksdagen eller representanterna för tidningsbranschen göra.

För vanlig reklam gäller marknadsföringslagen och oadresserad direktreklam stoppas av att mottagaren har en ”Nej Tack till Reklam”-skylt på sin dörr och /eller registrerad i NIX Adresserat.

Nästa steg: se över er personuppgiftspolicy

För att kunna vara så effektiv som möjligt i er marknadsföring behöver ni ha en uppfattning över vilka möjligheter ni har att använda den kunddata som ni har. Vad är omfattningen på det samtycke som era slutanvändare och/eller kunder har lämnat?

Se våra experttips här där vi går igenom vad du bör tänka på i din personuppgiftspolicy.

 

Vad har du för frågor? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan.

Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att utveckla din digitala marknadsföring, klicka här.

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*