Brexit förbered dina avtal

Brexit forbered dina avtal

Förbered dina avtal för Storbritanniens utträde ur EU

Brexit förbered dina avtal – Enligt folkomrösningen i Storbritannien den 23 juni 2016, har Stobritannien beslutat att lämna EU. Vad som nu händer är att Storbritannien kommer att påbörja exitsamtal som åtminstone kommer pågå i mer än två år och kommer landa i ett nytt affärsmässigt och juridiskt landskap.

Hur bör du förbereda ditt företag för en sådan osäkerhet? Vi listar ett antal centrala avtalsbestämmelser med stor påverkan på din affär. 

Brexit förbered dina avtal

Som inför varje strategiskt beslut bör företag genomföra en proaktiv due diligence om marknadsvillkor, praxis och risker. Börja med era mest väsentliga avtal, de som står för störst andel av er omsättning, strategiskt värde (licensavtal), avtal med lång återstående avtalstid och analysera följande:

Se över förändringar i lagstiftning

Många avtal hänvisar till både EU, brittisk och ibland svensk lagstiftning. Det är till exempel normalt att hänvisa till den brittiska lagen TUPE och dess europeiska motsvarighet ARD när det gäller verksamhetsövergång inom IT-outsourcing eller upphandling.

De flesta teknik och licensavtal innehåller referenser till EU lagstiftning som t.ex. databasskyddet och skydd för data och personuppgiftsreglering som Safe Harbour avtalet för överföringar av personuppgifter till USA (ersatt av Privacy Shield, dock ej godkänd ännu). Även avtal inom medicin, life science, flyg och betaltjänstindustrin hänvisar ofta till Europeisk lagstiftning.

Överväg om inte ni har möjlighet att gå ifrån att engelsk lag ska gälla för ert avtal till svensk. Givetvis förstår jag att det inte är alla bolag som har förhandlingsposition att få igenom en sådan förändring. För dessa bolag är det ännu viktigare att kostnaderna för att följa tillämplig lag regleras mellan ert företag och er brittiske motpart.

Reglera vilken part som har ansvar för att hålla sig uppdaterad och se till att ni följer tillämpliga lagar i Storbritannien och vilken part som ska stå för de kostnader som krävs för att hålla produkterna eller tjänsterna lagenliga.

Se över tillämplig lag och tvistelösning

Alla kommersiella avtal bör ange vilket lands lag som är tillämpligt för tolkning av avtalet. Även plats och förfarande för hantering av eventuell tvist partnerna emellan bör anges i avtalet.

Om ert avtal inte har en bestämmelse om vilket lands lag som ska styra avalet finns det sätt att fylla ut och komplettera vad som bör gälla istället. Ett flertal internationella fördrag ligger bakom denna avtalstolkning. Till exempel slår Rom I förordningen från 2008 fast vilket lands lag som ska användas för att tolka ett avtal som inte har angivit tillämplig lag. Rom II förordningen rör icke-kontraktuella skyldigheter och Bryssel förordningen från 2012 hanterar frågor som vilket lands lag ska gälla vid tvist och när en dom eller krav på betalning ska verkställas.

Om ert avtal tydligt slår fast att Engelsk lag ska gälla för ert avtal och att tvister ska hanteras av de engelska domstolarna, bör det vara klart att det är det som gäller. Efter Brexit, om er lagvalsklusul som väljer engelsk rätt inte innehåller bisatsen “excluding its conflict of law provisions”, finns det en möjlighet att en domstol kan komma till slutsats att tillämpa Rom I förordningen och finna att svensk lag ska vara tillämplig på ert avtal. Detta beror på att det är komplext att förutse hur lagvalsreglerna på EU nivå kommer användas när Storbritannien står utanför EU.

Det kan tänkas att skiljenämnd blir mer populärt om det finns osäkerheter kring verkställbarheten av ett domslut från de engelska domstolarna.

Se över betalningsvillkoren

Eftersom marginalen av er affär kan påverkas av flukturernade valutor och växlingskurser, är det viktigt att ni håller er informerade om vilka av era väsentliga avtal som är knutna till pundet eller euron. Som alltid vid större internationella kriser uppträder större variationer och svängningar i de valutor som är berörda av krisen – som nu pundet och euron.

Under Greklandskrisen och deras uttåg ur euron, hanterade företagare situationen genom att föra in avtalsbestämmelser som gjorde det ok att sätta nytt pris eller byta valuta om den tillämpliga valutan avvek alltför mycket från en överenskommen växelkurs. I vissa fall var detta även en grund för uppsägning av avtalet. Brexit förbered dina avtal genom att föreslå dessa förändringar om aktuellt för er situation.

Se över era åtaganden och force majeure

Det är inte otänkbart att en eller flera negativa konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU kan innebära att syftet med avtalet förfelas och att det i sig kan innebära att ni har möjlighet att säga upp avtalet.

Det är inte osannolikt om ert avtal är ett licensavtal till en databas eller på något sätt hanterar access, överlåtelse till databas eller försäljning av en databas. Detta eftersom en databas inte är en egendom eller immaterialrättsligt skyddad rättighet enligt engelsk lag. Databasskyddet introducerades först 1996 av europeisk lagstiftning och skyddas idag av Databasdirektivet 96/9/EU of 11 mars 1996.

Beroende på hur er bestämmelse om force majeure är skriven, kan någon konsekvens av Brexit fångas upp av denna bestämmelse och innebära att ni har en ansvarsfrihet för er oförmåga att prestera enligt avtalet. Se upp för begrepp i er force majeure klausul som “acts of government, acts of regulatory body, new legislation”. Om dessa referenser finns med betyder det att er motpart kan hållas ansvarsfri från de negativa effekter som händer er vid Brexit. Brexit förbered dina avtal och ta i så fall tidigt upp en diskussion om detta och stryk dessa referenser.

Om er force majeure klausul innehöll referenser till händelser som följer av Brexit enligt ovan, måste ni se över så att inte detta automatiskt betyder att avtalet kan sägas upp.

 

Juridiskvägledning.se är en blogg med serie av inlägg om IT-juridik, internetjuridik och startupjuridik som tillhandahålls av affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors, vars juridiska tech team rådger ledande techföretag.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att tillvarata din rätt som avtalspart i förhållande till er brittiske affärspartner och efter Brexit förbered dina avtal, klicka här.

 

  • Share on:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*