Automatisk förlängning av avtal

Automatisk förlängning av avtal, juridiska tips

Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt

Ta del av vår checklista för att säkerställa att era avtal med kund med ett prenumerationsupplägg är giltiga. Automatisk förlängning av avtal är en självklarhet inom vårt samhället och är särskilt vanligt inom områden och branscher som tv- och mobilabonnemang, gymkort, nätdejting och olika appar.

Sedan 1 mars 2015 finns en ny tvingande lag om konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal som kräver att konsument får skriftlig påminnelse om förlängningen. Ta del av våra tips.

Automatisk förlängning av avtal

Automatisk förlängning av avtal  innebär att ett avtal som är ingånget för en längre tidsbestämd period, ofta ett år eller mer, automatiskt förlängs om användaren inte säker upp avtalet senast vid en viss tidpunkt innan avtalstiden tar slut, ofta med en ny bestämd tid. Ett utmärkande drag är att det är användarens passivitet som gör att avtalet förlängs. Att avtal ingås utan en aktiv handling är i gråzonen av juridiken eftersom det finns ett förbud mot s.k. negativ avtalsbildning.

En fördel med abonnemang och automatisk förlängning av avtal är att kassaflödet (cash-flow) blir jämnare fördelat över tid vilket underlättar för andra återkommande utbetalningar, såsom löner till anställda eller hyror för lokaler. En jämn intäktsström är också mycket bra inför värdering av bolaget inför investeringsrundor med riskkapitalister.

Lagreglering – konsumentskydd

Det har varit vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till avtalstidens slut. Om konsumenten glömmer bort att säga upp avtalet blir konsekvensen ofta att han eller hon under en längre tid blir fortsatt bunden av det. Detta har mötts av stor kritik från konsumenter och Konsumentombudsmannen. Kritiken har bestått i att avtalsförlängningen skett mot konsumentens vilja, dels mot att det inte varit möjligt att begränsa den förlängda avtalsperioden.

Sedan 1 mars 2015 finns en ny lag om konsumentskydd vid automatisk förlängning av avtal.

Detta betyder att företaget nu måste, inför förlängningen av avtalet, påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas till konsumenten senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om företaget inte påminner konsumenten ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet omedelbart utan skäl.

Dessa krav om skriftlig påminnelse gäller inte för de tjänster där:

 • det finns särskilda bestämmelser om förlängning av avtal, eller
 • användaren efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande med 3 månaders uppsägningstid.

Näringsidkare bör därför se över sina administrativa rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs. Vad innebär detta för er?

Checklista för dig som företagare

Lagen är tillämplig för:

 • Tidsbestämda avtal som förlängs automatiskt om användaren inte säger upp det.
 • Om ni låter era användare (konsumenter) säga upp ert avtal med 3 månaders uppsägningstid är inte lagen och dess krav tillämpligt.

I samband med avtalets ingående

 • Säkerställ att förlängningsvillkoret är en giltig del av det ursprungliga avtalet
 • Säkerställ att det av förlängningsvillkoret tydligt framgår vad som händer vid avtalstidens utgång om inte användaren säger upp avtalet inom föreskriven tid. Det måste för användaren framgå vilket avtalstyp avtalet förlängs till och hur lång den förlängda bindningstiden är.

Inför förlängningen/avtalstidens utgång

 • Säkerställa att det senast en månad, men tidigast två månader, före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp skicka en skriftlig påminnelse till användaren om att uppsägning kan ske.
 • Påminnelsen kan ske i en faktura, men det måste tydligt framgår att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det.

 

Lagreglering – företag som kunder

Företagets målgrupp och kund styr vilka lagar och regler som kommer vara aktuella för dina kundrelationer. Generellt anses relationerna mellan företag (B2B) vara mer balanserade och jämbördiga, vilket betyder att avtalsfriheten gäller som utgångspunkt för era avtalsförhandlingar.

För mer information och tips om vad du bör tänka på vad gäller om du erbjuder mjukvara på premunerationbasis s.k. Software-as-a-Service (SaaS), se vår guide i ett tidigare inlägg här.

 

Juridiskvägledning.se är en blogg med serie av inlägg om IT-juridik, internetjuridik och startupjuridik som tillhandahålls av affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors, vars juridiska tech team rådger ledande techföretag.

För att veta mer om Sharp Cookie Advisors, eller om du behöver hjälp att tillvarata din rätt som leverantör eller kund av IT-lösningar, klicka här.

 • Share on:

4 Comments, RSS

 1. Josefine

  Hej!

  Tack för bra inlägg.

  En fråga, vad innebär “särskilda bestämmelser om förlängning av avtal” som kan göra att lagen inte behöver tillämpas? Finns det några konkreta exempel för att förstå tydligare?

  • Sofia Edvardsen

   Hej Josefine,

   Särskilda bestämmelser som åsyftas i 1 § finns bl.a. i 3 kap. 4 § lagen (2005:104) om försäkringsavtal och 12 kap. 3 § JB. När det har ansetts ligga i “konsumentens intresse” har automatisk avtalsförlängning godtagits. Få konsumenter vill t.ex. var oförsäkrade eller skulle vara emot en automatisk förlängning av deras hyresavtal.

 2. Lisa

  Hej,

  Det här med att det krävs påminnelse innan ett avtal förlängs, gäller det även B2B?
  Vi sa upp vårt städavtal, 3 dagar försent tydligen och nu är det förlängt med ett år till.

  • Hej Lisa,

   I avtal mellan företag (B2B) styrs avtalsförlängning normalt inte av tvingande lagregler (undantaget offentligt upphandlade avtal). Vad som gäller för avtalets längd och förlängning av avtalstiden styra av det avtal som parterna har förhandlat.

   Det är vanligt att tjänsteavtal som för städtjänster är ingånget på en viss tid, kanske 24 mån och som förlängs med 12 månader i taget om avtalet inte sägs upp med 3 månaders varsel.

   I situationen att ett tjänsteavtal har förlängts pga. av en miss med ett par dagar, bör det kunna argumenteras att nå en skälig kompromiss – med en mindre betalning mot att avtalet sägs upp. Leverantörens goa anseende och publika recensioner har stor vikt, vilket kan påtalas vid förhandling.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*